Hoogwaterbescherming | Mobiele hoogwaterkeringen
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482

Hoogwaterbescherming

BESCHERMEN VAN MENSEN, VITALE INFRASTRUCTUUR EN HET MILIEU

Het beschermen van mensen, vitale infrastructuur en het milieu is van het grootste belang tijdens overstromingen en natuurrampen. Drinkwater, communicatie, ziekenhuizen en elektriciteit behoren bij de meest vitale infrastructuureenheden die extra moeten worden beschermd tijdens rampen. Wanneer vervuilende fabrieken worden overstroomd, kunnen de gevolgen verwoestend zijn in de komende jaren. Een fabriek die een nabijgelegen rivier of meer vervuilt, moet bereid zijn om lekkage te voorkomen door de potentiële schade te minimaliseren.

Floods and the anticipated effects are difficult to predict in advance. And in most cases, when the catastrophe is threatening, it is often too late and insufficient to prevent the damage by using e.g sandbags. Up till now sandbags have been the standard solution for flood protection even though it is commonly recognized as being both time consuming and ineffective.

Overstromingen en de verwachte effecten zijn moeilijk op voorhand te voorspellen. En in de meeste gevallen, wanneer de catastrofe nakend is, is het vaak te laat en onvoldoende om schade te beperken met behulp van bijvoorbeeld zandzakken. Tot op heden waren zandzakken de standaardoplossing voor hoogwaterbescherming, hoewel het vaak wordt erkend als zowel tijdrovend en inefficiënt.


We hebben een reeks hoogwaterkeringen (NoFloods Barriers PRO/BASIC) die zijn aangepast aan de verschillende situaties waarmee u te maken kan krijgen. De NoFloods Barrier technologie levert zeer effectieve en kostenefficiënte hoogwaterbescherming, en het is zeer eenvoudig te installeren! De NoFloods Barrier vereist geen voorbereiding van het terrein, aanvullende apparatuur, of permanente installatie die waarschijnlijk de esthetiek aantast van de te beschermen plaats tegen overstromingen..

Of we nu praten over een versteviging van een permanente structuur of het creëren van een nieuwe, beschermende barrière, het plaatsen van zandzakken vereist honderden vrijwilligers, logistieke efficiëntie en doeltreffendheid. Aangezien de overstromingswaarschuwingen vaak SLECHTS binnen 48 uur toekomen, net wanneer de overstroming het gebied binnendringt, is er vaak geen tijd meer om genoeg zandzakken te vullen en in te zetten. Vaak wordt deze vorm van bescherming uitgevoerd vanwege “geen andere alternatieven“ - tot nu: Ervaring leert ons dat er op zijn minst duizend mensen nodig zijn om een zandzakmuur te bouwen die 85 centimeter water kan opvangen (125 centimeter hoog en 375 centimeter diep). Met de NoFloods Barrier kunnen 2-3 mensen op zijn minst 1 kilometer efficiënte hoogwaterbescherming opzetten voor 85 centimeter water binnen 4 uur.

Gelieve hier meer informatie te vinden over de NoFloods Barrier  en de NoFloods Barrier BASIC .

NoFloods - Denmark                        NoFloods - Redon,France.                        NoFloods - KEG Gaz, Hungary