ISO 9001: Gecertificeerd bedrijf | Hoogwaterkering
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482

ISO 9001: Gecertificeerd bedrijf

ZET ZICH IN VOOR KWALITEIT

Bij Environment Solutions wordt kwaliteit gewaardeerd in de organisatie.  We zijn door de internationale normeringsorganisatie  ISO 09001:2008 gecertificeerd, vanwege het demonstreren van onze toewijding door continue verbetering en superieure prestatie op alle onderdelen in onze branche.

Environment Solutions bekijkt systematisch onze kwaliteit via klantenfeedback, individuele zelfbeoordeling, regelmatige directiebeoordelingen, en jaarlijkse kwaliteitsbeoordelingen. We perfectioneren voortdurend onze procedures en handhaven onze verbintenis voor de voortdurende verbetering van onze activiteiten en diensten. Bij Environment Solutions hebben we ook een lijst gedefinieerd met sleutelprestatie-indicatoren (KPI) en kwaliteitsdoelen die voortdurend worden berekend en geanalyseerd.  We streven ernaar elke doelstelling na te komen, echter als doelstellingen niet worden behaald, worden er correctieve maatregelen geïmplementeerd waarvan de resultaten van dichtbij worden opgevolgd.  Tijdens de jaarlijkse beoordeling, vergelijkt het managementteam de prestatie van vorig jaar tegen een reeks kwantificeerbare afmetingen en bespreekt mogelijke aanpassingen aan ons kwaliteitsbeleid.

Opleiding van werknemers is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsprogramma van Environment Solutions.  Iedere werknemer krijgt opleiding in methoden en procedures. De SOP‘s voor opleidingen zijn ontwikkeld voor alle werknemers en worden jaarlijks geëvalueerd om uitbreidende groei en professionalisme te verzekeren.  We nemen regelmatig nieuwe opleidingsmogelijkheden in overweging voor diverse, relevante gebieden om alle werknemers in te lichten over de huidige regels, voorschriften en procedures.


Bij Environment Solutions geloven we dat een groot deel van ons succes te danken is aan ons vermogen om altijd:

  • Efficiënt onverwachte omstandigheden en verzoeken af te handelen.
  • Een houding aan te nemen van “ja, we kunnen het“.
  • Te zoeken naar en beste industriepraktijken vast te stellen.
  • Voortdurend te zoeken naar en meer efficiënte oplossingen toe te passen.
  • Proactief te zijn.
  • Transparante, voortdurende en nauwkeurige informatie te verschaffen aan onze klanten
  • Naleving te waarborgen.
  • Duidelijke processen en procedures op te zetten. handle unexpected circumstances and requests

Deze opsommingen maken deel uit van ons kwaliteitssysteem en worden dagelijks toegepast op alle processen en procedures.