Kofferafdamming | werken in het water
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482

Kofferafdamming/werken in het water

HET WERK VERGEMAKKELIJKEN VOOR OPGRAVING, INSTALLATIE, BOUWEN OF SCHOONMAKEN

Een kofferdam is een tijdelijke structuur of behuizing ontworpen voor ontwatering, omlegging of afdamming van een afgesloten ruimte. Het voornaamste doel van een kofferdam is het controleren van het water om zo een droge omgeving te creëren voor een project/ werken in het water.

De NoFloods Kofferdam is gebaseerd op dezelfde principes en maakt gebruik van het water op het terrein om de buizen te vullen. Naarmate de buizen vullen en de waterdruk toeneemt, wordt de dam geïnstalleerd op een gecontroleerde manier om de kofferdam te creëren. Het gebruik van de NoFloods Kofferdam is een doeltreffende en kostenefficiënte oplossing om het werk te vergemakkelijken voor opgraving, installatie, bouwen of schoonmaken.

De NoFloods kofferdam kan worden gebruikt voor alle voornaamste soorten situaties waterbeheersing:

ONTWATERING Ontwatering, droging en waterbeheersing zijn vaak voorkomende begrippen die worden gebruikt om de verwijdering en drainage van grond- of oppervlaktewater te beschrijven, meestal op een bouwplaats. Ontwatering is vaak vereist voorafgaand aan opgraving van ondergrond voor zaken als funderingen, bekisting, kelders en herstellingen aan bestaande waterstructuren.

OMLEIDING: Tijdelijk omleiden van water. Het kan vereist zijn voorafgaand aan een project en/of voor een project van start kan gaan.

AFDAMMING AFDAMMING is het creëren van een barrière die water tegenhoudt. De barrière kan noodzakelijk zijn om waterpeilniveau‘s te stabiliseren, water te verzamelen voor opslag en voorkomen dat het water de veiligheidsdrempelwaarden overschrijdt.

Je kunt hier meer informatie vinden over de NoFloods Kofferdam.

NoFloods - Preparation of dam on riverbank                        NoFloods - Controlled roll out across river                      NoFloods - Finished installation of the NoFloods dam